Ο διεθνολόγος Νίκος Λυμούρης νέος πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)

 

 

Ανασυγκροτήθηκε η διοίκηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ), με την τοποθέτηση του διεθνολόγου Νίκου Λυμούρη στη θέση του προέδρου.

Επίσης, η δικηγόρος Νικολέττα Παπαδαυίδ – Πατέρα ορίστηκε εκτελεστικός αντιπρόεδρος και μέλη οι: Μανούσος Κωνσταντίνος, οικονομολόγος, Βαλαούρας Χαράλαμπος, μηχανολόγος – μηχανικός και Ανδρεαδάκη Ζαχαρένια, δικηγόρος.

Η θητεία του προέδρου και των μελών της Αρχής είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Ο χρόνος παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΣΠ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με τον Ν. 3534 στις 23 Φεβρουαρίου 2007.

Η ΕΑΣΠ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων (slots) που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες σε συνεργασία με τα αεροδρόμια και τις αρχές αεροναυτιλίας.

Φ. Φωτ.

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Dr Nikolaos Lymouris, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting. Hosted by Free Web Hosting