Αρχική Δημοσιεύσεις Μετα-φέροντας την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών της χώρας
Μετα-φέροντας την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών της χώρας

 

Λυμούρης, Νικόλαος (2021), «Μετα-φέροντας την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών της χώρας», στο Αργύρης Γ. Πασσάς, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Μαριλένα Κοππά (επιμ.), Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία σχέση «μέσα από 40 κύματα» 1981-2021, εκδ. Πεδίο, Αθήνα, σ.σ. 332-341.

 

Οι μεταφορές, ένας από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής της Ένωσης, αποτελούν αναμφισβήτητα τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι συνδέονται στενά τόσο με την επίτευξη της Εσωτερικής Αγοράς όσο και με τρεις από τις τέσσερις ελευθερίες (αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών).

Παράλληλα, θεωρείται ένας από τους πιο περίπλοκους τομείς, δεδομένου ότι συνδυάζει ένα ευρύ πεδίο πολλαπλών και εξαιρετικά διαφοροποιημένων υπηρεσιών, με σαφείς και άμεσες επιρροές και σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως αυτές της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τις πρωτοβουλίες και τις αντίστοιχες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τους όρους εκείνους που προσέδωσαν ένα ακόμα πιο θετικό πρόσημο σε ένα εύρος πολιτικών, μεταξύ των οποίων και αυτός των μεταφορών. Στα 40, άλλωστε, χρόνια παρουσίας της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η πολιτική μεταφορών αποτέλεσε –και εξακολουθεί να αποτελεί– έναν από τους πιο κρίσιμους και νευραλγικούς τομείς κοινής πολιτικής της Ένωσης, όπως αυτή νοείται τόσο μέσω του ανοίγματος των αγορών και της δημιουργίας του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όσο και από την προώθηση του μοντέλων όπως αυτό της «βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Dr Nikolaos Lymouris, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting. Hosted by Free Web Hosting