Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή στα παρακάτω Ευρωπαϊκά και Ερευνητικά Προγράμματα:

 

Joint Project «Greek EU Presidency 2014»

Υπεύθυνος Υλοποίησης Δράσης

Δικαιούχοι: Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης

Ιστοσελίδα Project: http://greece2014.eu/

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jean Monnet (Project: 542564/2013, ΚΑ1 Information and Research Activities)

Συγγραφή Πρότασης και Υπεύθυνος Υλοποίησης (το σκέλος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης)

Δικαιούχος: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου

 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Voces migratores en Europa» [2013]

Συμμετοχή ως Εισηγητής

Δικαιούχοι: Universidad Autonoma de Madrid, Παν/μιο Πελοποννήσου, Sorbonne IV, Universite de Louvain.

 

«Teachers 4 Europe» [2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015]

Συμμετοχή ως Εισηγητής

Δικαιούχος: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ιστοσελίδα Project: http://www.teachers4europe.gr/

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jean Monnet (Project: 2007-1736/001-001-JEA-JEINF)

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου ελληνικού σκέλους

Δικαιούχοι: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Πανεπιστήμιο Mechnikov Οδησσού

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EuropeAid (Project: EuropeAid/121005/C/SV/GE)

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου ελληνικού σκέλους

Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Pierre Mendes Grenoble, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Centre for Public Reform (InnsbruckAustria), Institut Belge de Formation (Bruxelles), Louis Berger SAS (Paris)

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TEMPUS TACIS BOLOGNA-JURIS (Project: CD_JEP-25146-2004)

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου ελληνικού σκέλους

Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Pierre Mendes Grenoble, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Rennes, Πανεπιστήμιο Robert Schuman de Strasbourg III, Πανεπιστήμιο de Sarre, Κρατικό Πανεπιστήμιο Lobatchevsky (Nijni Novgorod), Κρατικό Πανεπιστήμιο Ogarev (Mordovia)

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Network of Excellence

Συγγραφή Πρότασης

Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Grenoble και Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECSAJean Monnet Project 2003

Συγγραφή Πρότασης

Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Γένοβας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENTER

Συγγραφή Πρότασης

Δικαιούχος: Κέντρο Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωσης Παντείου Πανεπιστημίου

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ηράκλειτος» - Υποτροφία

Συγγραφή Πρότασης και Υπεύθυνος Διοικητικής Διαχείρισης Έργου

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TEMPUS (Project: CD_JEP-22031-2001)

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου ελληνικού σκέλους

Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Γένοβας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο Οδησσού

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) –
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συγγραφή Πρότασης και Υπεύθυνος Διοικητικής Διαχείρισης Έργου

Δικαιούχοι: Π.Μ.Σ. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» και Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Παντείου Πανεπιστημίου

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) –
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Συγγραφή Πρότασης και Υπεύθυνος Διοικητικής Διαχείρισης Έργου

Δικαιούχος: Π.Μ.Σ. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» Παντείου Πανεπιστημίου


 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Dr Nikolaos Lymouris, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting. Hosted by Free Web Hosting