Αρχική Εκδηλώσεις - Ομιλίες Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ

 

 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 
Πλαίσιο υλοποίησης σεμιναρίων με τίτλο: "Σχεδιασμός και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων".
 
 
"Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ"
 
Εισηγητής: Δρ Νικόλαος Λυμούρης
 
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια, πρόκειται να υλοποιηθούν στην Αθήνα, και ώρες 09:00 - 15:30, τις ακόλουθες ημερομηνίες:
 
10/05/2010
14/06/2010
28/06/2010
 
"Υλοποίηση Δράσεων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με τα ίδια μέσα για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Δ. βάσει σχεδίων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης (ΕΣΠΑ)" της Πράξης "Υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης βάσει σχεδίων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης (Άξονας 04 - 05 - 06)" του Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013".
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Dr Nikolaos Lymouris, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting. Hosted by Free Web Hosting